کسب مقام دوم در سی و سومین جشنواره سرود
اردوی تفریحی یزد_ پایه هشتم
روز بزرگذاشت امور تربیتی -کتابخانه ملی
اردوی تفریحی ورزشی توچال
کسب مقام اول گروه تئاتر وزرا در سی و سومین دوره مسابقات سرود و نمایش منطقه 4
کنفرانس زبان انگلیسی در جمع اولیا

 


 


   

  


 


 


 

 

 

 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 


 


 

 

 


 


 


 


 
 


 

 


 


آدرس : تهران، پاسداران، گلستان سوم، پلاك 30
تلفن : 22549105,22576888,22576889
دورنگار : 22561318
رايانامه : mfa_roznegarschool@yahoo.com